Testy QA w software developmencie — dlaczego są niezbędne?

Testy QA w software developmencie — dlaczego są niezbędne?

Software QA, czyli testy oprogramowania to ważny element software developmentu, potrzebny do zapewnienia powodzenia każdego projektu IT. Testy jakości to proces, który weryfikuje, czy oprogramowanie spełnia wymagania i działa zgodnie z oczekiwaniami. Są one także niezbędne, aby upewnić się, że rozwiązanie działa poprawnie, jest bezpieczne i zapewnia oczekiwane wrażenia użytkownikowi końcowemu. Jest to ważny krok w tzw. cyklu życia oprogramowania i pomaga zmniejszyć ryzyko wad, błędów i innych problemów, które są częstym elementem procesu developmentu.

Testy QA w software developmencie – kilka słów wprowadzenia

Proces quality assurance ma na celu wykrywanie i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz sprawdzanie, czy oprogramowanie spełnia wymagania. Testy jakości pomagają również obniżyć koszty całego projektu, identyfikując błędy na wczesnym etapie powstawania oprogramowania. 

Proces software QA ma konkretny cel – pomaga upewnić się, że oprogramowanie spełnia wymagania stawiane przez użytkowników końcowych (odbiorców) oraz czy jest dostosowany do obowiązujących regulacji prawnych dotyczących , np. przetwarzania danych, czy jest bezpieczestwa w użytkowaniu. 

Testy QA to także testy użyteczności, które służą do identyfikowania i eliminowania problemów z interfejsem użytkownika, oraz zapewniania że oprogramowanie jest łatwe w użyciu. Jest to jeden z ważniejszych elementów powstawania danego rozwiązania , ponieważ zadowolenie użytkowników przekłada się na sukces komercyjny projektu.z racji na przełożenia zadowolenia użytkowników na sukces komercyjny danego projektu.

Stąd pojedynczy QA software tester odpowiadający za dany wycinek kodu, jak i zespoły ds. zapewniania jakości oprogramowania powinny mieć w standardzie regularne testowanie oprogramowania oraz weryfikowanie wszelkich zmian wprowadzanych w oprogramowaniu przed ich upublicznieniem. 

Quality Assurance – jak wpływa na software development?

Zapewnienie jakości jest ważną częścią procesu tworzenia oprogramowania, ponieważ gwarantuje, że produkt spełnia wymagania i oczekiwania klienta. Zapewnienie jakości to proaktywny proces, który koncentruje się na zapobieganiu defektom i upewnieniu się, że oprogramowanie jest niezawodne, wydajne, bezpieczne i użyteczne, zanim potencjalne błędy zostaną wychwycone po wypuszczeniu projektu na rynek. 

Software development to proces iteracyjny, który rozpoczyna się od określenia wymagań klienta i trwa przez cały cykl rozwojowy. Podczas niego zespoły ds. zapewnienia jakości dokonają przeglądu kodu, przetestują oprogramowanie i ocenią wyniki. Przeanalizują również wymagania i przekażą informacje zwrotne zespołowi programistów.

Aby dążyć do osiągnięcia jak najwyższej jakości kodu oraz projektu, zespoły testerskie muszą posiadać wiedzę na temat procesów tworzenia oprogramowania, wymagań klientów oraz technologii wykorzystywanej w procesie tworzenia oprogramowania. Muszą również znać standardy branżowe dotyczące tworzenia oprogramowania i cykl życia oprogramowania, które są zapisywane w tzw. software test plan w danym projekcie. 

QA software development musi uwzględniać, by oprogramowanie było dokładnie testowane, a wszelkie wykryte usterki zgłaszane zespołowi developerskiemu. Wiąże się to też z bezpieczeństwem oprogramowania, tzn. zabezpieczenia przed atakami i wyciekiem danych. Teoretycznie pomaga w tym utrzymywanie bieżących standardów branżowych w tworzeniu oprogramowania, jednak należy zweryfikować maksymalną ilość dostępnych opcji. 

Podsumowując, tworzenie oprogramowania zapewniającego jakość jest zasadniczą częścią software developmentu. Zespoły zapewniania jakości muszą posiadać wiedzę na temat tworzenia oprogramowania, wymagań klientów oraz technologii wykorzystywanej w procesie tworzenia software. Końcowy efekt to po pierwsze zadowolenie odbiorców końcowych, a po drugie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności rozwiązania.